Metafora: ZRAČNI PROSTOR JE SPREMNIK
Glosirano ime:
AIRSPACE IS A_CONTAINER
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Primarno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
AIRSPACE IS A CONTAINER
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

obujam zračnog prostora

Glosirani primjer:

volume of airspace

Engleski prijevod primjera:

volume of airspace

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-