Metafora: VRIJEME JE LIJEČNIK
Glosirano ime:
TIME IS A HEALER
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
TIME IS A HEALER
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

vrijeme liječi sve, osim istine

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Time heals everything, except the truth.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

vrijeme liječi

Napomena uz primjer:

-