Metafora: KNJIGA JE ZRCALO
Glosirano ime:
BOOK IS A MIRROR
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

Inovativna metafora

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
-
Ciljni okvir:
-
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
-
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

knjiga je zrcalo i u njoj možemo naći samo ono što već imamo u sebi

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

A book is a mirror, and in it, we can only find what we already have within ourselves.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

knjiga je zrcalo

Napomena uz primjer:

-