Metafora: UM JE OŠTAR/TUP OBJEKT
Glosirano ime:
MIND IS A SHARP OBJECT
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Um
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
MIND IS A SHARP OBJECT
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Čovjek ima oštar um i preciznu kritiku.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

The man has a sharp mind and precise criticism.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

oštar um

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Mi samo mislimo tupim i glupim glavama, a gdje su nam srca?

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

We only think with dull and stupid heads, but where are our hearts?

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

tup

Napomena uz primjer:

-