Metafora: EKONOMSKA KRIZA JE BOLEST
Glosirano ime:
ECONOMIC CRISIS IS A DISEASE
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
ECONOMIC CRISIS IS A DISEASE
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Odgovorili smo Ekonomskim vijećem koje je pomagalo Vladi RH u traženju rješenja prevencije, i terapije za nastale probleme.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

We responded with the Economic Council, which assisted the Croatian Government in finding solutions for prevention and therapy for the emerging problems.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

prevencija, terapija

Napomena uz primjer:

-