Metafora: KRIMINAL JE OPASNA ŽIVOTINJA
Glosirano ime:
CRIME IS AN ANIMAL
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
CRIME IS AN ANIMAL
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Organizirani kriminal hara Hrvatskom ne od jučer, i ako su željeli njegovo suzbijanje, onda su o tome mogli svjedočiti i prije.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
hrWaC 2.2.
Primjer anotacije:

kriminal hara

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

sitni popratni kriminal je prerastao u ogromnu zvijer a institucije skoro da postoje samo zato da bi osigurale hranu toj gladnoj nemani .

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Petty accompanying crime has grown into a huge beast, and institutions almost exist solely to provide food for this hungry monster.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

kriminal je zvijer, gladna neman

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Kad se u društvu otvori prostor za borbu s tom nemani onda će biti i više prijava takvog ponašanja jer će nam i prag tolerancije biti promijenjen, odnosno ohrabrit će se oni koji imaju saznanja o nedopuštenim radnjama da ih prijavljuju, jer postaje jasno da takovo ponašanje nije dopušteno i nije prihvatljivo.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

When society opens up space for fighting this monster, there will be more reports of such behavior because our tolerance threshold will change, encouraging those who have knowledge of illicit activities to report them, as it becomes clear that such behavior is not allowed and is unacceptable.

Izvor primjera:
hrWaC
Primjer anotacije:

borba s nemani

Napomena uz primjer:

-