Metafora: KRIMINAL JE BOLEST
Glosirano ime:
CRIME IS A DISEASE
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
CRIME IS A DISEASE
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Europa će se učinkovitije boriti protiv terorizma i kriminalnih skupina, a bit će uspješnija i u prevenciji kriminala te u suzbijanju ilegalnih migracija i trgovine ljudima.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
hrWaC 2.2.
Primjer anotacije:

prevenciji kriminala

Napomena uz primjer:

-