Metafora: ČOVJEK JE BILJKA
Glosirano ime:
PEOPLE ARE PLANTS
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
PEOPLE ARE PLANTS
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Nekako je sva " procvjetala ", i trudnoća joj baš lijepo pristaje.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
hrWaC 2.2.
Primjer anotacije:

procvjetala

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

lica naboranih kao kora drveta

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Faces wrinkled like tree bark.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

Inovativna metafora