Metafora: KVANTITETA JE VERTIKALNOST
Glosirano ime:
QUANTITY IS VERTICALITY
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Primarno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
-
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
QUANTITY IS VERTICALITY
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

U 2007. godini Petrobras je spaljivao prosječno 5 mil. m3 / d plina, a 2008. je ta količina porasla na 6 mil. m3 / d te je u siječnju porasla na 6,1, a u veljači na spomenutih 8,1 mil. m3 / d.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

U 2007. godini Petrobras je spaljivao prosječno 5 mil. m3 / d plina, a 2008. je ta količina porasla na 6 mil. m3 / d te je u siječnju porasla na 6,1, a u veljači na spomenutih 8,1 mil. m3 / d.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

količina porasla

Napomena uz primjer:

-