Metafora: ODLUČIVATI JE VAGATI
Glosirano ime:
MAKING A DECISION IS WEIGHING
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
MAKING A DECISION IS WEIGHING
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Dugo je vagao između ostanka u Europi i odlaska u Arabiju, no ipak se odlučio za ovo drugo.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
https://m.facebook.com/Telesport.hr/posts/790401485999315/
Primjer anotacije:

vagao

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Ali neka se i varam, dopustimo da netko može i drugačije vagati.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

But perhaps I am mistaken, let us allow that someone might weigh things differently.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

vagati

Napomena uz primjer:

-