Metafora: POSTOJATI JE BITI VIDLJIV
Glosirano ime:
EXISTENCE IS VISIBILITY
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Primarno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
Korelacija između naše svijesti o objektima (tj. znanja o njihovU postojanju) i njihove prisutnosti u našem vidnom polju
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
EXISTENCE IS VISIBILITY
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Gdje je nestao strah Božji?

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
https://www.medjugorje-info.com/duhovni-kutak/gdje-je-nestao-strah-bozji
Primjer anotacije:

nestao strah

Napomena uz primjer:

-