Metafora: DRUŠTVO JE TIJELO
Glosirano ime:
SOCIETY IS HUMAN BODY
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
-
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
ljudsko tijelo
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
SOCIETY IS HUMAN BODY
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
specifikacija ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Oni dakle ljudi, koji pripadaju istom staležu u navedenom smislu, treba da skupa tvore jednu organsku jedinicu društvenog organizma, da budu jedno udo na tijelu ljudskoga društva.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Therefore, those people who belong to the same class in the stated sense, should together form one organic unit of the social organism, to be one limb on the body of human society.

Izvor primjera:
https://hrcak.srce.hr/file/90906.
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-