Metafora: PONOS JE VRIJEDAN OBJEKT KOJI SE BRANI
Glosirano ime:
PRIDE IS A VALUABLE OBJECT THAT IS DEFENDED
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
-
Ciljni okvir:
-
Iskustvena podloga:
posjedovanje, vrijednost, borba
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
-
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Spremni smo vlastitim životima braniti naš ponos i Hrvatsku .

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

We are ready to defend our pride and Croatia with our lives.

Izvor primjera:
hrWac
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-