Metafora: VRIJEME JE PROGONITELJ
Glosirano ime:
TIME IS A PURSUER
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
TIME IS A PURSUER
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Sustižu vas godine i osjećate se staro?

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Are the years catching up with you, and do you feel old?

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

godine sustižu

Napomena uz primjer:

-