Metafora: ZAPREKE POBOLJŠANJU EKONOMSKOGA STATUSA JESU ZBUNJUJUĆI PUTOVI ZA IZLAZAK IZ LOKACIJE
Glosirano ime:
IMPEDIMENTS TO IMPROVING ECONOMIC STATUS ARE CONFUSING PATHS TO MOVING OUT OF A LOCATION
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
IMPEDIMENTS TO IMPROVING ECONOMIC STATUS ARE CONFUSING PATHS TO MOVING OUT OF A LOCATION
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Ne postoje primjeri!