Metafora: IMUĆNI LJUDI JESU PARAZITI
Glosirano ime:
WEALTHY PEOPLE ARE PARASITES
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
WEALTHY PEOPLE ARE PARASITES
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Buržujski paraziti su htjeli sabotirati našu ekonomiju" - Venezuela zauzela skladišta s hranom i medicinskom opremom

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
http://www.advance.hr/vijesti/burzujski-paraziti-su-htjeli-sabotirati-nasu-ekonomiju-venezuela-zauzela-skladista-s-hranom-i-medicinskom-opremom/.
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-