Metafora: SIROMAŠTVO JE STRAŠNO STVORENJE
Glosirano ime:
POVERTY IS A FIERCE CREATURE
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
POVERTY IS A FIERCE CREATURE
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

A mojoj se majci zastrašujuće siromaštvo činilo normalnim životom.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
http://issuu.com/fraktura/docs/daniel_stein_prevoditelj_knjigica/13
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-