Metafora: ZAPREKA POBOLJŠANJU EKONOMSKOGA STATUSA JEST FIZIČKI TERET
Glosirano ime:
IMPEDIMENTS TO IMPROVING ECONOMIC STATUS IS PHYSICAL BURDEN
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
IMPEDIMENTS TO IMPROVING ECONOMIC STATUS IS PHYSICAL BURDEN
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

On je radosno obavljao posao koji je bio obveza djece i mladih u skromnim domaćinstvima jer je znao što znači biti pritisnut siromaštvom .

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

He joyfully performed tasks that were the responsibility of children and young people in modest households because he knew what it meant to be burdened by poverty.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

pritisnut siromaštvom

Napomena uz primjer:

-