Metafora: ZAPREKA POBOLJŠANJU EKONOMSKOGA STATUSA JE KONSTRUIRANA OGRAĐENOST
Glosirano ime:
IMPEDIMENTS TO IMPROVING ECONOMIC STATUS IS CONSTRUCTED CONFINEMENT
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
IMPEDIMENTS TO IMPROVING ECONOMIC STATUS IS CONSTRUCTED CONFINEMENT
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Zatočenici ove tamnice siromaštva, koji najviše ispaštaju, jesu ovi skromni mališani.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

The prisoners of this dungeon of poverty, who suffer the most, are these humble little ones.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

tamnica siromaštva

Napomena uz primjer:

-