Metafora: TRŽIŠTE JE PRIRODAN PROCES
Glosirano ime:
MARKET IS A NATURAL PROCESS
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
MARKET IS A NATURAL PROCESS
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Oni su samo slabija karika koju surovo tržište uništava.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
http://www.nhs.hr/novosti/smrt_sindikatima_dostojanstvo_radu_3070/
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-