Metafora: EKONOMSKI RESURS JE OGRANIČEN PRIRODNI RESURS
Glosirano ime:
ECONOMIC RESOURCE IS A LIMITED NATURAL RESOURCE
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
ECONOMIC RESOURCE IS A LIMITED NATURAL RESOURCE
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Deset godina uopće se nije ulagalo u tehniku, a zahvaljujući svojoj poziciji u prilici sam svjedočiti da su se suludo trošili novčani resursi.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

For ten years, there was no investment in technology at all, and thanks to my position, I have had the opportunity to witness the reckless spending of financial resources.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

trošiti novčani resurs

Napomena uz primjer:

-