Metafora: UM JE ČISTA TEKUĆINA
Glosirano ime:
MIND IS PURE LIQUID
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

Značajke čistoće/nečistoće/(ne)pomućenosti tekućine preslikavaju se na značajke uma

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Um
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
-
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Taj je dečko jako bistar. Bistar je k'o boza. Ona mu je pomutila razum.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-