Hijerarhija semantičkih okvira: Psihološki okviri
Glosirano ime:
Psychological frames
Podređena skupina unutar:
Tip:
-
Summary:
-
Opis:

-

Slobodni tekst:

-