Hijerarhija semantičkih okvira: Društveno-politički okviri
Glosirano ime:
Socio-political frames
Podređena skupina unutar:
-
Tip:
-
Summary:
-
Opis:

-

Slobodni tekst:

-