Hijerarhija semantičkih okvira: Predodžbene sheme
Glosirano ime:
Image Schemas
Podređena skupina unutar:
-
Tip:
-
Summary:
-
Opis:

-

Slobodni tekst:

-