Hijerarhija metafora: Metafore ljutnje
Glosirano ime:
Anger metaphors
Podređena skupina unutar:
Tip:
-
Summary:
-
Opis:

-

Slobodni tekst:

-