Hijerarhija metafora: Metafore uma kao tijela
Glosirano ime:
Mind as Body Metaphors
Podređena skupina unutar:
Tip:
-
Summary:
-
Opis:

-

Slobodni tekst:

-